fbpx
Giriş
x
veya
x
x
Kayıt
x

veya

sociální facebook sociální twitter Instagram Kontaktní číslo služby WhatsApp je: + 90 552 322 82 62

Ochrana osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Zejména práva na ochranu dat je vysokou prioritou pro řízení léčení v Turecku. Využívání internetových stránkách léčby je možné bez uvedení osobních údajů v Turecku; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li to nezbytné pro zpracování osobních údajů, a neexistuje žádný zákonný základ pro toto zpracování, jsme se obecně získat souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) předpisy platné pro léčbu v Turecku. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.

Jako regulátor je léčba Turecko má řadu technických a organizačních opatření prováděných nejlepších částí nejkomplexnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy na bázi internetu však nemusí mít bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů svobodně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. Telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů o léčbu v Turecku je založena na podmínkách, které jsou používány evropský zákonodárce k přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen HDP). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, chtěli bychom vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

  Osobní údaje se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může přímo či nepřímo identifikovat určitý identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji, které je deset soubory osobních údajů, či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) profilování

  Prostředky profilování jakékoli formy osobních údajů, které mají být posuzovány a přizpůsobeny osobním údajům, které mají být posuzovány ve vztahu k fyzické osobě, , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymisatio to je zpracování osobních údajů v takovým způsobem, že tyto osobní údaje nebudou za určitý subjekt údajů bez použití dodatečných informací, za předpokladu, že takové dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a je předmětem technických a organizačních opatření nejlepších částí připsat na osobní údaje, které nejsou identifikované nebo identifikovatelné osobě.

 • g) Řidič nebo kontrolor odpovědný za zpracování

  Kontrolor nebo kontrolor odpovědný za zpracování fyzické nebo právnické osoby, veřejného orgánu, agentury nebo jiného subjektu, který sám nebo ve spolupráci s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování určeny právními předpisy Unie nebo členského státu, správcem nebo zvláštními kritérii, pro které může být jmenování poskytnuto Unií nebo právním řádem členského státu.

 • h) Procesor

  Procesor je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať již třetí strany nebo ne. Orgány veřejné moci však mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu a nepovažují se za příjemce; Zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány je podmíněno dodržováním platných pravidel ochrany údajů.

 • j) třetí strana

  Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán, a druhá osoba je subjektem údajů, správcem, zpracovatelem a osobami, které jsou přímo podřízeny správci nebo zpracovateli.

 • k) Souhlas

  Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, výslovný, informovaný a jednoznačný projevem vůle subjektu údajů, kterou on nebo ona, prohlášením nebo jasným afirmativní akce, znamená souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se to všechno broukat ,

2. Jméno a adresa správce

Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů:

Zobrazit celý profil uživatele Salih

Kontaktní adresa:

Uncali mah. Camlik Cad.

Vize bydliště č. 114 / c

Konyaalti / Antalya

Číslo mobilního telefonu (WhatsApp): + 90 552 322 82 62

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Webové stránky: I www.turkiyede-tedavi.co

3. Jméno a adresa úředníka pro ochranu údajů

Úředník pro ochranu údajů správce je:

Zobrazit celý profil uživatele Salih

Kontaktní adresa:

Uncali mah. Camlik Cad.

Vize bydliště č. 114 / c

Konyaalti / Antalya

Číslo mobilního telefonu (WhatsApp): + 90 552 322 82 62

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Webové stránky: I www.turkiyede-tedavi.co

Jakýkoliv subjekt údajů může kdykoli kontaktovat inspektora ochrany údajů Eorope se všemi dotazy a připomínky týkající se ochrany údajů.

4. sušenky

Internetové stránky uživatelských sušenek do Turecka za léčbu. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Může být použit jako webový prohlížeč nebo jako webový prohlížeč. Umožňuje vám procházet internetové stránky a servery tak, abyste oddělili jednotlivé prohlížeče od dat. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Díky použití cookies, může léčba provincii v Turecku s uživateli této webové stránky více uživatelsky přívětivé služby, které by nebylo možné bez nastavení cookies.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto článku je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Webový server používá soubor cookie, který je uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách prostřednictvím používaného internetového prohlížeče a může trvale zakázat nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Jedná se o nejpopulárnější internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Na webových stránkách léčbě Turecko sbírá řadu obecných údajů a informací, pokud subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1), operační systém používaný přístupovým systémem (2), který přistupuje k systému z našich webových stránek (tzv. Referenční služby), (3) -Websites, (4) adresa internetového protokolu (IPN), (5) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (6) jakékoli jiné podobné údaje a informace, které mohou být použity v systémech informačních technologií.

Při použití THES dat a informací obecně platí, že léčba nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů v Turecku. Tyto informace jsou zapotřebí (1), aby obsah našeho webu správně (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerát (3) , a (4) poskytují orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné k trestnímu stíhání v kybernetickém útoku. Proto je Turecko pro léčbu analýzy anonymně shromážděných údajů a informací Statisticky, s cílem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů v naší společnosti, a nejlepší části na optimální úrovni ochrany osobních údajů, které zpracovávají. Soubory protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytovaných subjektem údajů.

6. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané uživatelem jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití. Řídící osoba může požádat o převod na jeden nebo více procesorů (např. Balíková služba), která rovněž používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrováním na webových stránkách se používá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP). To je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb av případě nutnosti umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Tyto údaje nejsou předávány třetí osobě, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat údaje, nebo pokud přenosy slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit správci poskytnout obsah nebo služby subjektu údajů. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje,

Správce údajů bude co nejdříve uložen u subjektu údajů. Dále správce údajů upraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují povinné povinnosti skladování. V tomto ohledu jsou v tomto ohledu k dispozici dotyčné osoby jako kontaktní osoby.

7. Předplatné do našich informačních bulletinů

Na webových stránkách ošetření v Turecku, uživatelé jsou dána možnost přihlásit se k odběru novinek našeho podniku. Vstupní maska ​​slouží k určení toho, které osobní údaje jsou přenášeny, jakož i k tomu, kdy je správce objednán newsletter.

Léčba informuje své zákazníky a obchodní partnery v Turecku pravidelně prostřednictvím bulletinu o firmě nabídkami. Podnikový informační bulletin může být přijat pouze subjektem údajů, jestliže (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) Potvrzovací e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu, která byla poprvé zaregistrována pro zasílání bulletinů, z právních důvodů v postupu dvojího volby. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy oprávněn přijímat informační bulletin.

Při registraci ukládáme také adresu IP počítačového systému přiděleného poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou datovým centrem v době registrace, stejně jako datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro pochopení případného zneužití e-mailové adresy subjektu údajů k pozdějšímu datu a slouží účelu právní ochrany správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány jako součást informačního bulletinu. Účastníci zpravodaje mohou být navíc upozorněni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz informační služby nebo registraci, nebo v případě změny technických podmínek. Nebude žádný přenos osobních údajů shromážděných prostřednictvím zpravodajské služby třetím stranám. Předplatné našeho informačního bulletinu může být kdykoli ukončeno subjektem údajů. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů má pro přepravní zpravodaj, může být kdykoli odvolán. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Také je možné zaslat e-mailovou zprávu kdykoli.

8. Newsletter tracking

Bulletin of léčbě obsahuje takzvané měřicí pixely v Turecku. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která může být vložena do takových e-mailů. Jedná se o statistickou analýzu úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na vloženém sledovacího pixelu na základě může léčba vidět v Turecku, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektu údajů, a který spojuje v e-maily byly vyvolány subjektů údajů.

Tato osobní data jsou shromažďována v bulletinech a jsou uchovávána a analyzována správcem, aby se optimalizovala doprava bulletinu. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Subjekty údajů mají kdykoli právo zrušit své jednotlivé samostatné prohlášení o souhlasu vydaná postupem dvojího volby. Po zrušení budou tyto osobní údaje vymazány správcem. Léčebné poplatky v Turecku jde o odstoupení od obdržení bulletinu jako zrušení.

9. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Na webových stránkách léčbě Turecka obsahuje informace, které enablesER rychlý elektronický kontakt pro našeho podnikání, stejně jako přímou komunikaci s námi, který zahrnuje také obecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud se subjekt dotýká řídicí jednotky e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, data se automaticky uloží. Takové osobní údaje jsou subjektu údajů předávány dobrovolně správci údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

10. Komentáře na blog na webu

Léčba v Turecku nabízí uživatelům možnost zanechat komentář na jednotlivé příspěvky jednotlivých blogů na blog, který je na internetových stránkách regulátoru. Blog je webový, veřejně přístupný portál, díky němuž jeden nebo více blogerů nebo webových blogerů může publikovat články nebo zapisovat myšlenky do tzv. Blogpostů. Blogposty mohou být komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů ponechává komentář na webových stránkách, jsou také ukládány a zveřejňovány komentáře subjektu údajů, jakož i datum komentáře a (pseudonym) uživatele, , Navíc je IP adresa přiřazena poskytovateli internetových služeb (ISP). Toto ukládání adresy IP se provádí z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo odesílá nelegální obsah prostřednictvím dané poznámky. Ukládání těchto osobních údajů je proto v zájmu správce údajů, aby mohl vyloučit případ porušení. Takto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím osobám, ledaže by takový převod byl ze zákona požadován, nebo by sloužil k obraně správce údajů.

11. Předplatné komentářů na blogu na webových stránkách

Připomínky učiněné v Turecku v bloku léčby mohou být upsány pro třetí strany. Zejména existuje možnost, že komentátor přihlásí k komentářům na svém příspěvku na blogu.

Pokud se daný subjekt rozhodne předplatit tuto možnost, pošle řídicí jednotka automatickou potvrzovací e-mailovou zprávu a zkontroluje postup dvojího volby. Možnost objednat komentáře může být kdykoli ukončena.

12. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to dává evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci tolerována.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud evropský zákonodárce nebo jiný příslušný zákonodárce předepsal dobu uchovávání, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

13. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů by měl mít právo být informován evropským zákonodárcem. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů by měl mít právo přístupu k informacím evropského zákonodárce o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Dále evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotyčných osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
  • pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
  • V tomto článku navrhujeme novou metodiku zpracování osobních údajů.
  • existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;
  • kde osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedené v článku 22 (1) a (4) HDP je a alespoň v těch případech, smysluplné informace o algoritmu, stejně jako význam a předpokládané Důsledky takové zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných ochranných opatřeních týkajících se převodu.

  Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů by měl mít právo získat od evropského zákonodárce bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na neúplné osobní údaje, a to včetně dodatečného prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • d) Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce výmaz osobních údajů týkajících se hučení To vše bez zbytečného odkladu, a řídící musí mít povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, kde jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

  • Osobní údaje jsou zpracovány nebo jinak zpracovávány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas s tím, který je zpracování založeno dle bodu (a) článku 6 (1) z HDP je, že bod (a) článku 9 (2) z HDP, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů má námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 (1) HDP je a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování, jedná se o údaje, které jsou předmětem námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 (2) HDP je.
  • Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
  • Osobní údaje musí být v souladu s právním závazkem Unie nebo právním řádem členského státu, kterému podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k informačním službám služeb společnosti uvedených v článku 8 (1) GDPR.

  Pokud je jedna z výše uvedených důvodů určeny, a subjekt údajů chce požádat o vymazání osobních údajů uložených léčbu v Turecku, on nebo ona může kdykoli obrátit na kteroukoliv zaměstnanec regulátoru. V zaměstnance Turecka bezodkladně ensurer léčbu, že žádost o výmaz dodržen okamžitě.

  Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle článku 17 (1) vymazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, správci zpracovávající osobní údaje, o které byl subjekt údajů požádán, aby tyto správci smazali veškeré odkazy na kopie nebo replikaci osobních údajů, pokud se zpracování nevyžaduje. Pracovníci léčbu v Turecku zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo získat od evropského zákonodárce, aby obdržel omezení zpracování zpracovatele, pokud platí některá z těchto skutečností:

  • Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti osobním údajům a požadavkům.
  • Správce již není požadován pro účely zpracování, ale vyžadují, aby byly údaje vytvořeny pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 (1) GDPR, dokud nebude ověřeno oprávněné důvody správce, aby převzalo odpovědnost subjektu údajů.

  Pokud je jedna z výše uvedených podmínek splněna, a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených léčbu v Turecku, on nebo ona může kdykoli obrátit na kteroukoliv zaměstnanců regulátoru. Pracovník léčbu v Turecku zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každý subjekt údajů by měl mít právo být chráněn evropským zákonodárcem, přijímat osobní údaje, On nebo ona bude mít právo předávat tyto údaje do jiného řadiče bez překážek z řídící jednotky, ke kterým byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle písmene (a) článku 6 (1) z HDP je jeden bod (a) článku 9 (2) z HDP je, že je na základě smlouvy podle písmene (b) článku 6 (1) z HDP, a zpracování se provádí za použití automatizovaných prostředků, dokud Úkolem je provést úkol řízeným způsobem.

  Furthermor se při výkonu pocit, že je v pořádku, aby přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 (1) HDP je subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje předané Eorope z jednoho regulátoru do druhého, pokud je to technicky proveditelné a při tom není nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

  Aby bylo možné uplatnit právo na přenositelnost údajů, může subjekt údajů kontaktovat žádného zaměstnance kdykoliv léčby v Turecku.

 • g) Právo na námitku

  Každý subjekt údajů má právo být chráněn evropským zákonodárcem s ohledem na důvody, ) článku 6 (1) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Pro Turecko pro léčbu již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud se nám nepodaří demonstrátor z vážných a legitimních důvodů pro zpracování údajů, které mají přednost před zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků.

  Léčebné procesy v Turecku, pokud účely osobních údajů pro přímý marketing, má subjekt údajů má právo vznést kdykoli se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají za takového marketingu. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. V případě, že subjekt údajů objekty na léčbu v Turecku se zpracováním pro přímé marketingové účely při léčbě Turecku již nebude zpracovávat osobní údaje pro Thes do kompletní.

  Kromě toho, že subjekt údajů má právo, z důvodů týkajících se pocit, že každou konkrétní situaci, vznést námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se hučení to všechno o léčbě Turecka pro vědecké nebo historické výzkumné účely, nebo pro statistické účely v souladu s Článek 89 (1) GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů prováděných z důvodů veřejného zájmu.

  Aby bylo možné uplatnit právo na námitku, že subjekt údajů může obrátit na jakoukoli zaměstnance léčbu v Turecku. Kromě toho je subjekt údajů zdarma v souvislosti s používáním informačních služeb a bez ohledu na směrnici 2002 / 58 / EC.

 • h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Každý subjekt údajů by měl mít právo na rozhodnutí na základě rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky. (1) není vydáván právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce a na které se rovněž vztahuje (2) (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Je-li toto rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění, smlouva mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založena na výslovného souhlasu subjektu údajů, v léčbě Turecku zavedou suitabl na opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a oprávněných zájmů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření svého názoru a napadnutí rozhodnutí.

  V případě, že subjekt údajů si přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, on nebo ona může kdykoli obrátit na kteroukoliv zaměstnanec léčbu v Turecku.

 • i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů

  Každý subjekt údajů by měl mít právo obdržet evropskou legislativu, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se svými osobními údaji.

  V případě, že subjekt údajů si přeje uplatnit právo odstoupit od smlouvy souhlas, on nebo ona může kdykoli obrátit na kteroukoliv zaměstnanec léčbu v Turecku.

14. Ochrana dat pro aplikace a procedury aplikace

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží příslušnému aplikačnímu dokumentu e-mail nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správci. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu se žadatelem, budou předložené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud se žádost použije na správce, doklady o žádosti budou automaticky vymazány po dobu dvou měsíců od oznámení rozhodnutí o zamítnutí, za předpokladu, že oprávněné zájmy správce jsou proti vymazání. Dalším oprávněným zájmem v tomto vztahu je například důkazní břemeno podle zákona o obecném zacházení se stejným druhem (AGG).

15. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se používání a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské setkání na internetu, což je online komunita, která umožňuje uživatelům komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout soukromé profily, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud žijete ve Spojených státech nebo Kanadě, řídí se společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

Jedná se o aplikaci založenou na webovém prohlížeči, která umožňuje uživatelům přístup k webovému prohlížeči v prohlížeči. Můžete si stáhnout nejnovější verzi komponenty Facebook. Přehled všech pluginů Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku, Facebook zjistí každou výzvu na našich webových stránkách. stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud je subjekt údajů kliknut na jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našich webových stránkách, např. Tlačítko "Líbí se" nebo pokud údaje předkládají komentář, pak Facebook shoduje tyto informace s osobním Facebookem osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě na našich webových stránkách subjektem údajů, který je přihlášen současně na Facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je daný subjekt kliknut na komponentu Facebook nebo nikoli. Pokud je takový přenos informací na Facebook, není pro subjektu údajů žádoucí, pak mu může zabránit odhlásit se ze svého účtu na Facebooku.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho se vysvětluje, že neexistují žádné možnosti nastavení. Kromě toho jsou k odstranění přenosu dat na Facebook k dispozici různé možnosti konfigurace. Tyto aplikace mohou být použity k odesílání dat na Facebook.

16. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat. Služba pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, z nichž pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo o tom, jak často a jak dlouho byla zobrazena podstránka. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá kontrolér aplikaci "_gat.anonymizeIp". Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu do Evropského hospodářského prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google používá shromážděná data a informace, aby vám pomohla s vaším časem využít co nejvíce času a poskytneme vám informace o našich službách.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Jedná se o velmi užitečný nástroj, který umožňuje vyhledávat na Internetu nejaktuálnější informace na internetu. Součást Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. Během tohoto kurzu se dozvíte o výhodách podniku, jako je například adresa IP subjektu údajů, která slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a k vytvoření provize.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu využívané subjektem údajů, předány Spojeným státům americkým. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje předat třetí straně.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, zabránit nastavení cookies kdykoli pomocí příslušného použitého webového prohlížeče, a tak trvale popřít nastavení souborů cookie. Google Analytics je webový prohlížeč, který vám umožňuje prohlížet, upravovat, Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost shromažďovat data, která jsou generována službou Google Analytics, která se k tomuto účelu používá. , Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout prohlížeč https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, ke kterému lze přistupovat ze služby Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud prohlížeč add-on byl odinstalovat subjektu údajů nebo jinou osobou, která je přiřaditelná k jejich působnosti, je zakázáno, je možné provést opětovnou instalaci nebo reactivatio části aplikace prohlížeče add-ons.

Další informace a příslušná ustanovení týkající se ochrany údajů lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena níže pod odkazem https://www.google.com/analytics/.

17. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se aplikace a používání služby Google-AdWords

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba, která umožňuje inzerentům umístit reklamy na výsledky vyhledávače Google a reklamní síť Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat konkrétní klíčová slova pomocí výsledků vyhledávání Google pouze tehdy, když uživatel využije vyhledávač k získání výsledku vyhledávání relevantního pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na příslušných webových stránkách pomocí automatického algoritmu, s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Operační společností Google AdWords je společnost Google Inc., Amphitheater 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Účelem služby Google AdWords je propagovat vaše webové stránky pomocí příslušných webových stránek ve výsledcích vyhledávání vyhledávače.

Pokud nemáte jméno Google, je v systému informačních technologií subjektu údajů uložen soubor cookie pomocí služby Google. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Konverzní soubor cookie ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pokud cookie nevypršela, cookie konverze se používá k ověření, zda určité podstránky, např. Prostřednictvím souboru cookie pro konverzi dokáže společnost Google i kontrolor pochopit, zda osoba dosáhla na našich webových stránkách reklamy, které byly generovány prodejem, tj. Provedly nebo zrušily prodej zboží.

Shromážděné údaje a informace se používají pro cookie konverze. Tyto statistiky návštěv slouží k určení celkového počtu uživatelů, kteří byli prostřednictvím reklam AdWords zobrazeni, aby zjistili úspěch nebo neúspěch každé reklamy AdWords a budoucnosti reklam AdWords v budoucnu. Ani naši společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Soubor cookie pro konverzi ukládá osobní údaje, např. Internetové stránky, které subjekt údajů navštíví. Pokaždé, když navštěvujeme naše internetové stránky, osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu, které používá subjekt údajů, jsou přenášeny do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje předat třetí straně.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies našimi webovými stránkami, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale popírat nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google, aby v systému informačních technologií subjektu údajů ukládala cookie pro konverzi. Navíc soubor cookie nastavený službou Google AdWords může být kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitky vůči reklamě založené na Googlu. Proto musí být subjekt údajů přístupný z každého prohlížeče na adrese www.google.de/settings/ads a nastavit požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení týkající se ochrany údajů lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

18. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se používání a používání služby Twitter

Na této webové stránce má kontrolér integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčný, veřejně přístupné mikroblogovací službu, na které mohou uživatelé zveřejňovat a šířit takzvané ‚tweety‘ například krátkých textových zpráv, které jsou omezeny pouze na 280 znaky. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni ke službě Twitter. Tweety se také zobrazují uživatelům. Nasledovateli jsou další uživatelé Twitter, kteří sledují tweety uživatele. Dále vám Twitter umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Operační společnost Twitter je Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.

(Tlačítko Twitter) byl integrován, internetový prohlížeč v systému informačních technologií je subjekt údajů je automaticky vyzván. ke stažení zobrazení příslušné komponenty Twitter Twitter. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Během tohoto technického postupu společnost Twitter získává informace o tom, jakou konkrétní podstránku webové stránky návštěvník údajů navštívil. Účelem tohoto článku je poskytnout vám přehled nejdůležitějších aspektů Twitteru.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Twitteru a Twitteru, dejte nám vědět. návštěvou subjektu údajů. Tyto informace jsou shromažďovány na komponentě Twitter a přidruženy k příslušnému účtu Twitter. Pokud je subjekt údajů kliknut na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našich webových stránkách, Twitter je přidělen těmto osobním informacím.

Twitter vám pomůže najít správné informace na vašem webu. Je to skvělé místo pro začátek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na součást Twitter nebo ne. Pokud nemáte účet Twitter, můžete tak učinit tak, že se přihlásíte do účtu Twitter před tím, než zavoláte.

Příslušná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti Twitter jsou přístupná na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs.

19. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se aplikace a používání služby YouTube

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně nastavovat videoklipy a ostatní uživatele. Služba YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, abyste měli přístup k plným filmům a televizním přenosům, stejně jako k hudebním videím, přívěsům a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.

Provozovatelem společnosti jsou společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Jedná se o internetový prohlížeč integrovaný s internetem, který je schopen komunikovat na internetu. stahování zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Během tohoto technického postupu YouTube a Google získávají informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, služba YouTube rozpozná každou výzvu na podstránku, která obsahuje video YouTube, která konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů. Tyto informace shromažďují YouTube a Google.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informace o tom, že data byla navštívena na našich webových stránkách, K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Máte-li účet YouTube, nebudete moci přijímat data z účtu YouTube. Účet YouTube je nutností pro vás.

Ustanovení o ochraně údajů YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

20. Právní základ pro zpracování

Umění. 6 (1) svítí. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě článku 6 (1) svítí. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 (1) svítí. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 (1) svítí. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na článku 6 (1). f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod 47 věty 2 GDPR).

21. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 (1), který je zapsán. f GDPR je náš legitimní zájem o naše podnikání ve prospěch blahobytu našich zaměstnanců a akcionářů.

22. Doba, po kterou budou uloženy osobní údaje

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

23. Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek na uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů data.

24. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.